2012/2. Különszám Magyar nemesség

645 Ft

Tartalom

Kristó Gyula: Arisztokrácia az Árpád-korban

Zsoldos Attila: Az országos nemesség kialakulása

Rácz György: Egy főúri család „pályakezdése” - A Csákyak

Engel Pál: A főnemesség megerősödése a Zsigmond-korban

Kubinyi András: Egységes nemesség? Nemesek és mágnások a középkor végén

Kubinyi András: Mágnások a középkor végén

Barta Gábor: A magyar nemesség a 16. században. A vitézlő rend világa

Péter Katalin: Az örökös főrendiség létrejötte

Tóth István György: Hercegek és nádorok családja. Az Esterházyak

Tóth István György: Két világ határán. Bocskoros nemesek a török kor után

Barta János: Az arisztokrácia válaszútja

Barta János: A békesség ára. A köznemesség hanyatlása a 18. században