translation missing: hu.general.accessibility.skip_to_content
Kiszállítás Magyarország jelenlegi területére 995Ft • 10.000 Ft feletti rendeléshez INGYENES
Kiszállítás Magyarország jelenlegi területére 995Ft • 10.000 Ft feletti rendeléshez INGYENES

Kutyaszorítóban

Elfogyott
translation missing: hu.product_price.price.original 4.990 Ft - translation missing: hu.product_price.price.original 4.990 Ft
translation missing: hu.product_price.price.original 4.990 Ft
4.990 Ft
4.990 Ft - 4.990 Ft
translation missing: hu.product_price.price.current 4.990 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza

A szerző azt a csapdahelyzetet állítja vizsgálódásainak középpontjába, amelybe az ország  a II. világháború alatt került. Nem szűken vett hadtörténetben gondolkodik, hanem azokat a hosszú távú folyamatokat tárja fel, amelyek Magyarország helyzetét meghatározták a háború előtt és után. Mindezt 160 korabeli fotó illusztrálja.

Ismertető

Deborah S. Cornelius amerikai történész több mint fél évszázada foglalkozik a 20. századi magyar történelemmel. Felfedezte, hogy az angol nyelvű közönség milyen keveset tud Magyarországról, s évtizedek alatt gyűjtötte össze azt az anyagot, melyből ezt a kötetet formálta. A 2011-ben megjelent amerikai kiadásnak most a magyar közönség számára átdolgozott adaptációját veheti kezébe az Olvasó, aki kíváncsi arra, hogy 20. századi történetünk egyik kulcsidőszakát milyennek látják a távolból, de friss szemmel és empatikus érzékenységgel.

A szerző a második világháborút állította vizsgálódásai középpontjába, de hosszú távú folyamatokban gondolkodik, s gondolatmenetét az első világháború végétől indítja és az újabb világégés következményeivel, a kommunista fordulathoz vezető út felvázolásával zárja. Makrotörténeti áttekintését rendre személyes interjúkból merített mikrotörténeti epizódokkal szakítja meg, érzékeltetve a nagypolitikai folyamatokban a kisember egyéni nézőpontját.

Deborah S. Cornelius rendkívül olvasmányos stílusban, a szélesebb publikum számára is érthető formában mutatja be azt a csapdahelyzetet, amelyben a trianoni Magyarország folytatta kiútkeresését. A világháború alatt pedig a harapófogóba szorult ország már csak a rossz vagy még rosszabb közül választhatott.

Tartalom

1. fejezet | Az első világháború öröksége

Az 1918-as és 1919-es magyar forradalmak
A párizsi békekonferencia megnyitása
A Magyarországi Tanácsköztársaság
A békefeltételek
A trianoni békeszerződés bemutatása
Az utóhatás

2. fejezet | Magyarország a két világháború között

Az új állam gondjai
A társadalom a csonka országban
A Bethlen-korszak
Az elszakított területekről származó menekültek befolyása
A magyar lakosság az elcsatolt területeken
Mérsékelt fellendülés
A gazdasági válság hatása
A Gömbös-korszak
A falukutató mozgalom
A Márciusi Front

3. fejezet | Az európai béke utolsó éve

A IV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Az Anschluss hatása
Az első zsidótörvény
A győri program
Folytatódik a német agresszió
Horthy és Hitler Kielben
A Magyarországgal kapcsolatos brit politika
München és az első bécsi döntés
Tárgyalások a csehekkel és a szlovákokkal
Az első bécsi döntés
Imrédy diktatórikus ambíciói
Imrédy bukása

4. fejezet | Ragaszkodás a semlegességhez

Kárpátalja és Csehszlovákia végső megsemmisítése
A második zsidótörvény
A szélsőjobb előretörése
A lengyel válság
A német megszállás fenyegető veszélye
Tervek egy emigrációs kormányra
A németek nyugati győzelmeire adott reakciók
Erdély kérdése
A második bécsi döntés
Hitler stratégiai dilemmája
Magyarország függetlenségi politikájának a vége
A Délvidék visszafoglalása

5. fejezet | Magyarország belép a háborúba

A kassai bombázás
Gazdasági fellendülés a háború alatt
Az ipari fejlődés problémái
Magyar munkások Németországban
A mezőgazdasági népesség
Szociális reformok
A parasztság oktatása
A „zsidótörvények”
A zsidótörvények megkerülése
A zsidótörvények hatása a honvédségre
Változás a katonai vezetésben
A Gyorshadtest hazatérése
Hadüzenet a nyugati szövetségeseknek

6. fejezet | A doni katasztrófa

Németország magyar katonákat kér
A délvidéki razzia
A magyar 2. hadsereg mozgósítása
Szükség van egy kormányzóhelyettesre
Bárdossy helyett érkezik Kállay
Ellenállási mozgalom
Magyar katonák a keleti fronton
Harc a hídfőállásokért
Horthy István kormányzóhelyettes halála
A 2. hadsereg körülményei
Sztálingrád
Vereség a Donnál

7. fejezet | Kiugrási erőfeszítések

A doni katasztrófa kedvezőtlen hatása
Új életre kel a konzervatív ellenzék
Titkos kísérletek a szövetségesekkel való kapcsolatfelvételre
A szövetségesek tervei a háború utáni Európáról
Tovább romlik a viszony Németországgal
A „zsidókérdés”
Találkozó Klessheimben
Csalódást keltő találkozó Mussolinival
A remények nyara
A balatonszárszói találkozó
Újabb kísérletek a kapcsolatfelvételre a szövetségesekkel
Szombathelyi és az OSS
Kísérlet a szomszédokkal fennálló kapcsolatok javítására
Per katonatisztek ellen
A megszálláshoz vezető út
A Margaréta-terv
Találkozó Klessheimben, 1944. március 18.

8. fejezet | A német megszállás

Magyarország – ellenséges ország
Feláll a Sztójay-kormány
A magyar honvédség mozgósítása
A magyar gazdaság átszervezése
A vidéki zsidó lakosság deportálása
A zsidó tanács felállítása
Zsidóellenes rendeletek
A gettók felállítása
Miért nem próbálkoztak meg a zsidók az ellenállással?
A keresztény egyházak reakciói
Horthy reakciója a deportálásokra
Baky László „puccskísérlete”
Horthy újra kézbe veszi a kezdeményezést
Románia a szövetségesei ellen fordul
A fegyverszüneti folyamat akadályai
Útban Moszkva felé
Az ellenzék új erőre kap
Szálasi átveszi a hatalmat

9. fejezet | A nyilaskeresztes uralomtól a szovjet megszállásig

A nyilaskeresztes hatalomátvétel
Zsidóellenes intézkedések
Magyarország hadszíntérré válik
Az ellenzékiségtől az ellenállásig
A Magyar Diákok Szabadságfrontja
A szovjetek és az Ideiglenes Nemzeti Kormány
Budapest ostroma
Buda végső ostroma
A szovjet megszállás
A szovjetek uralta Szövetséges Ellenőrző Bizottság
A jóvátételt szogáló javak és források
Kényszermunka mint jóvátétel

10. fejezet | Remények és csalódások

A földreform
Intézkedések a régi rend reprezentánsai ellen
Az újjáépítés
Felkészülés a választásra
A koalíciós kormány
A német kisebbség elűzése
A civil társadalom
Felkészülés a párizsi békekonferenciára
A demokratikus koalíció megsemmisítése
A társadalom gyökeres átalakítása