translation missing: hu.general.accessibility.skip_to_content
Kiszállítás Magyarország jelenlegi területére 995Ft • 10.000 Ft feletti rendeléshez INGYENES
Kiszállítás Magyarország jelenlegi területére 995Ft • 10.000 Ft feletti rendeléshez INGYENES

Nagy képes millenniumi hadtörténet

Elfogyott
translation missing: hu.product_price.price.original 8.920 Ft - translation missing: hu.product_price.price.original 8.920 Ft
translation missing: hu.product_price.price.original 8.920 Ft
8.920 Ft
8.920 Ft - 8.920 Ft
translation missing: hu.product_price.price.current 8.920 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza

50 jeles hadtörténész munkája ez az egész magyar történelmet átfogó, korszerű hadtörténeti összefoglaló. A kötet egyes fejezetei bemutatják az adott korszak hadseregét és hadszervezeti jellegzetességeit, a háborúkat, csatákat, kiemelve a fegyverzetet, a katonai viseletet és nem utolsósorban a magyar katonai erényeket. Izgalmas tartalom, színvonalas, közérthető szövegek s gyönyörű képek sora segíti az olvasót, hogy végigjárjon 1000 évet a hadak útján.

Tartalom

I. A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig (896–1301)
1. Fodor István: A honfoglalás
2. Veszprémy László: Kalandozások Európában
3. Révész László: A honfoglalók fegyverzete / Fodor István: A haderő és a fegyverzet változása az államalapítás korában
4. Veszprémy László: Korai hadtörténetünk / Szabados György: A ménfői csata
5. Zsoldos Attila: A megyei csapattól a magánhadseregekig
6. Font Márta: A halicsi hadjáratok
7. Veszprémy László: A késő Árpád-kor hadi eseményei
8. Zsoldos Attila: A királyi várszervezet
9. Pósán László: Az egyházi lovagrendek
10. Zsoldos Attila: Lázadások és lázadók / Egyed Ákos: A székelyek

II. Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig (1301–1526)
1. Kristó Gyula: Az Anjou-kor
2. Engel Pál: Magyarország és a török veszély a Zsigmond-korban / Petrovics István: Galambóc ostroma
3. E. Kovács Péter: A Hunyadiak háborúi
4. Kubinyi András: Hadszervezet a késő középkori Magyarországon / Egyed Ákos: A székelyek katonai szerepe és hadrendszere
5. Szakály Ferenc: A magyar végvárrendszer összeomlása / Kedves Gyula: A huszárság születése
6. Kovács S. Tibor: Fegyverek és hadfelszerelés

III. A mohácsi vésztől a török kiűzéséig (1526-1699)
1. Szakály Ferenc: A magyar állam összeomlása
2. Pálffy Géza: Az új védelmi rendszer kiépítése
3. Hegyi Klára: Török hadak a magyarországi hadszíntéren
4. Tóth Sándor László: A tizenöt éves háború
5. Kelenik József: A hajdúk
6. Ágoston Gábor: Török sikerek és taktika a 15–16. században
7. Hiller István: Tárgyalási technikák és békekötések
8. Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség hadtörténete
9. Egyed Ákos: A székelyek katonai szerepe és hadrendszere
10. Varga J. János: A főúri magánkatonaság
11. Kovács S. Tibor: Fegyverek és hadfelszerelés
12. Hiller István: Zrínyi Miklós
13. Németh István: A végvári harcok gazdasági háttere
14. Tóth Sándor László: Az 1663–64. évi háborúk
15. Szakály Ferenc: Két elvesztegetett évtized: 1664–1683
16. Domokos György: Várépítészet és ostromtechnika
17. Kedves Gyula: A magyar huszárság
18. Varga J. János: A kereszténység védőbástyája
19. Szakály Ferenc: Budavár visszavétele a töröktől 1686-ban / Varga J. János: Kvártély és porció
20. Tóth István György: A felszabadító háborúk / Oborni Teréz: Erdély a visszafoglaló háborúban / Varga J. János: Mibe került a felszabadító háború?

IV. A törökök kiűzésétől a forradalom kitöréséig (1699-1848)
1. Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) / Makai Ágnes: Emlékérmek Rákócziról / Egyed Ákos: Székely hadak Rákóczi zászlai alatt
2. Zachar József: Magyarok a Habsburg-haderőben / Egyed Ákos: A székelyföldi határőrrendszer kiépítése / Ságvári György: Katonaélet a 18–19. században
3. Kedves Gyula: Könnyűlovasság az állandó hadseregben
4. Ságvári György: Magyar uniformisok a Habsburg-haderőben
5. Ódor Imre: Magyarország és a francia háborúk (1792–1815)
6. Molnár András: A nemzeti haderő megteremtésének előzményei / Ságvári György: Katonazene a cs. kir. hadseregben

V. Forradalom és szabadságharc (1848-1849)
1. Hermann Róbert: A honvédség létrejötte
2. Hermann Róbert: Délvidéki ellenforradalom, Jellasics betörése
3. Hermann Róbert: A császári seregek offenzívája
4. Hermann Róbert: Az erdélyi hadműveletek
5. Hermann Róbert: A tavaszi hadjára
6. Hermann Róbert: Az orosz intervenció, a szabadságharc veresége / Makai Ágnes: ’49-es kitüntetések
7. Ságvári György: Honvédegyenruhák

VI. A szabadságharc leverésétől az ezeréves országkeret széttöréséig (1849–1919)
1. Katus László: Az önkényuralom hadserege
2. Csorba László: Magyarok a Risorgimento harcterein
3. Katus László: A közös hadsereg a dualista rendszerben / Palotás Emil: Bevonulás Boszniába
4. Ságvári György: Uniformis a Monarchiában
5. Pollmann Ferenc: Az Osztrák–Magyar Monarchia az első világháborúban
6. Hajdu Tibor: A forradalmak hadserege

VII. Az ezeréves országkeret széttörésétől a 2. világháborús vereségig (1919–1945)
1. Ormos Mária: A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései
2. Szakály Sándor: A Magyar Királyi Honvédség születése
3. Ságvári György: A Magyar Királyi Honvédség egyenruházata
4. Romsics Ignác: A magyar külpolitika útja Trianontól a háborúig
5. Lengyel Ferenc: A Jugoszlávia elleni katonai akció
6. Diószegi István: Magyarország belépése a Szovjetunió elleni háborúba
7. Szabó Péter: A magyar honvédség támadása
8. Dombrády Lóránd: A magyar hadiipar fejlesztése
9. Horváth Csaba: A magyar harckocsik
10. Szabó Péter: A 2. hadsereg katasztrófája a Donnál
11. Ungváry Krisztián: A magyar megszálló alakulatok Ukrajnában
12. Szabó Miklós: A magyar légierő a második világháborúban
13. Szabó Péter: Kísérlet a háborús részvétel korlátozására, Magyarország német megszállása
14. Dombrády Lóránd: A háborúból történő kiugrás kudarca
15. Szita Szabolcs: A hadsereg és a zsidókérdés
16. Ungváry Krisztián: A Vörös Hadsereg offenzívája
17. Stark Tamás: Magyarország háborús embervesztesége
18. Fülöp Mihály: A békeszerződés mérlege