2014/6. A béke kálváriaútján

695 Ft

Tartalom

Pallos Lajos: A Szent István-rend

Gödölle Mátyás: Szent István lovagjai. A rendalapítás képzőművészeti forrásai

A magyar békedelegáció tevékenysége. Hivatalos beszámoló

Romsics Ignác: A magyar határok kérdése a békekonferencián

Tóth Andrej: Magyarország meghívása a párizsi békekonferenciára

Apponyi Albert gróf: Hogyan kötöttük meg a békét a világháború után?

Az Apponyi-beszéd: Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegációnak átadott békefeltételekre. Párizs, 1920. január 16.

Szarka László: A magyar békejegyzékek érvrendszere

Pallos Lajos: Nem! Nem! Soha! Területvédő propaganda az első világháború után

Látogatás Neuillyben: Bánffy Miklós visszaemlékezése

Somssich László gróf. A trianoni béketárgyalások

Vizi László Tamás: Ki írja alá a trianoni békét?

Zeidler Miklós: Francia-magyar titkos tárgyalások 1920-ban

A magyar békedelegáció Neuillyben. Praznovszky Iván visszaemlékezése

Nemeskéri-Kiss Sándor: Neuilly és Trianon. Derűs emlékek egy komor küldetésről

Hegedüs Lóránt: Keserű sors magyarnak lenni

A Millerand-levél. A szövetséges és társult hatalmak válaszának kísérőlevele a magyar békedelegáció elnökéhez. Párizs, 1920. május 6.

Benda Jenő: A béke kálváriaútján. Töredékek egy újságíró naplójából

Teleki Pál gróf levelei Cholnoky Jenőhöz

Wettstein János: A Magyar Békeküldöttség politikai naplója