2012/1-2. Magyarország a mérlegen

995 Ft

Tartalom

Szovák Kornél: A független királyság megteremtése - Szent István király és a magyar államalapítás

Béli Gábor: Alapdokumentumok a magyar középkorból

Szende László: Székesfehérvártól az Örök Városig - Luxemburgi Zsigmond. A király és császár

Fedeles Tamás: Matthias rex Hungariae

Pálffy Géza: Régi középhatalom egy új monarchiában - A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században

Oborni Teréz: Kettős függésben - Az Erdélyi Fejedelemség állama

Pálffy Géza: A magyarországi török uralom mérlege

Basics Beatrix: Zrínyi kirohanása - Egy képtípus története

Mezey Barna: Jogalkotás a 16-19. századi Magyarországon

Csorba László: Dicső korszak lánglelkű alkotói

Estók János: Úton a polgári jogállam felé

Romsics Ignác: Az utolsó békeév. Mérlegen a Horthy-korszak - A Horthy-korszak két évtizede

Basics Beatrix: Mátyás kultusz a két világháború között

Horváth Attila: A szocialista alkotmány - Az 1949. évi XX. törvény