2019/11. A törökök kiűzése Magyarországról

795 Ft

Tartalom

A hónap témája: a török kiűzése Magyarországról

Kelenik József: A tizenöt éves éves háború kudarca. Miért nem sikerült korábban?

Tartalom

Fodor Pál: Mi változott? Az Oszmán Birodalom Európában

Ágoston Gábor: Az oszmán haderő a visszafoglaló háborúk idején

Sudár Balázs: Az oszmán erődváros. Buda és Pest a hódoltság végóráiban

Papp Adrienn: A török fürdők

Papp Adrienn: A budai pasák palotája

Varga J. János: A kahlenbergi csata, 1683. Bécs második török ostroma és felmentése

Mihalik Béla Vilmos: Európa és a Szent Liga. Ellentétek és együttműködés

Domokos György: Buda visszavívása, 1686

Varga Szabolcs: Reváns. A második mohácsi csata. Nagyharsány, 1687. augusztus 12.

Hahner Péter: Savoyai Jenő. A Habsburg Monarchia Atlasza

Oborni Teréz: Erdély dilemmája. A törökök markában őrlődő fejedelemség

Molnár Mónika: A karlócai béke, 1699. Érdekek és kompromisszumok