2013/12. A Bethlen-kormány

Megtakarítás: 50%
695 Ft
350 Ft

Tartalom

Romsics Ignác: Bethlen István életpályája

Kerepeszki Róbert: Bethlen István és az ABC. Az Antibolsevista Comité tevékenysége Bécsben

Püski Levente: Stratégia és taktika. A bethleni politikai berendezkedés jellemzői

Zeidler Miklós: Bethlen István és kora. Revíziós törekvések és külpolitika

Tomka Béla: Felszálló ágban. Gazdasági rekonstrukció Magyarországon az első világháború után

Ablonczy Balázs: Bethlen István erdélyisége

Ujváry Gábor: A magyar kultúra aranykora. Bethlen István és Klebelsberg Kuno

Paksa Rudolf: A numerus clausus módosítása, 1928

Gyáni Gábor: Társadalom és szociálpolitika

Ungváry Krisztián: A szociálpolitika etnicizálása

Tőkéczki László: Bethlen István és a nagypolgárság