2011/3. különszám Magyar középkor

Elfogyott
645 Ft

Tartalom

Tóth Endre: A Szent Korona

Zsoldos Attila: Trónöröklés, trónviszályok az Árpádkorban

Tringli István: Központi hatalom és különkormányzat

Klaniczay Gábor: Magyar szentek kultusza a középkorban

Kristó Gyula: Idegenek az Árpádkori Magyarországon

Makk Ferenc: Az Árpádok Külpolitikája

Csukovits Enikő: A világi papság. Az egyháziak világi szerepe a középkori Magyarországon

Érszegi Géza: Írásbeliségünk korai emlékei. Kis magyar oklevéltan

Tóth Csaba: Pénzek, pénzverdék, pénzemberek

Béli Gábor: Ingatlanszerződések a 13-14. században Magyarországon

Solymosi László: Adózás a középkori Magyarországon

Bertényi Iván: Magyarország címere. Egy fogalom kialakulása

Engel Pál: Királyság és főnemesség a középkori Magyarországon

Kubinyi András: A központi igazgatás a késő középkori Magyarországon