2018/10. Mi lett volna ha?

795 Ft

Elveszett alternatívák a magyar történelemben

Tartalom

Gyarmati György: [1947] Ha a szovjet csapatok kivonultak volna... Magyar alternatíva a 20. század második felében

Ablonczy Balázs: [1920] Ha nincs Trianon. Alternatívakeresés a történeti Magyarország összeomlásának időszakában

Pollmann Ferenc: [1914] A szarajevói merénylet – kiradírozva... Váltóállítás a történelem nagy rendező-pályaudvarán

Csorba László: [1867] Mi lett volna, ha ... II. Józseftől Szarajevóig. Gondolatok a 19. századi magyar történelem válaszútjairól

Oborni Teréz: [1541] Vajon kié lett volna az ország? Ha a sors többi időt ad János királynak

Varga Szabolcs: [1526] Mohácsnál győzni fogunk... Utak és útvesztők Mohács emlékezetének mezején

Horváth Richárd: [1490] Ha Mátyás tovább élhetett volna. A dinasztiaalapítás bűvköre

Bertényi Iván: [1355] Ha Nagy Lajosnak fia született volna...

Zsoldos Attila: [1301] Még egy Árpád. Magyarország IV. András uralkodása idején

Klaniczay Gábor: Sághy Marianne (1961–2018)

Szabados György: [1000] Fejedelmünk Koppány! István király alternatívája