2008/1. Különszám Titokzatos ókor

595 Ft

Tartalom

Kákosy László: Állandóság és mobilitás az ókori Egyiptomban

Kalla Gábor: Hammurapi. Egy mezopotámiai birodalom felemelkedésének krónikája

Németh György: Egy másik Spárta

Németh György: Szókratész városa, Athén

Szabó Árpád: A déloszi szövetség

Vilmos László: Hódító és meghódított. Róma és a görög világ találkozása

Hoffmann Zsuzsanna: Az első triumvirátus: Caesar, Crassus, Pompeius

Havas László: A principatus születése. A római világbirodalom augustusi stabilizációja

Komoróczy Géza: A zsidó háború. A megmaradás alternatívái

Kapitánffy István: Egy világváros születése: Konstantinápoly

Szűcs Tamás: Egy elfelejtett birodalom. Hettiták

Hegyi Dolores: Az ősi Perzsia

Szabó Miklós: A kelta civilizáció

Szabó Edit: Dácia lakói