2013/2-3. Nagy Szulejmán

995 Ft

Tartalom

Ágoston Gábor: Szulejmán asszonya. Hurrem - Erotika és intrika a szultáni háremben

Ágoston Gábor: Nagy Szulejmán és a mohácsi csata

Ujváry Gábor: Különös házasság. Bécs és Magyarország történeti kapcsolata

Fazekas István: A Magyar Udvari Kancellária

Fazekas István: Az Erdélyi Udvari Kancellária

Somogyi Éva: A király személye körüli minisztérium

Ujváry Gábor: Kulturális kölcsönhatások

Varga Kálmán: A Magyar Királyi Testőröző Sereg

Estók János: Tisza Kálmán és kora

Katus László: Szent Péter utódai: a pápák

Sághy Marianne: Róma a Rhőne partján. Az avignoni pápaság

Csorba László: Egyházfő és/vagy államfő. Rómától a Vatikánig. A pápai állam végnapjai.

Andreides Gábor: A „római kérdés” megoldása és a fasizmus. A lateráni egyezmény

Szende László: Jobbágysorból a pápai trón felé: Bakócz Tamás