2015/4. Hóman Bálint

695 Ft

Tartalom

Szerencsés Károly: Volt-e esélye Magyarországnak a demokráciára 1945-ben? Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejötte és lehetőségei

Kolontári Attila: A felszabadítás-teória születése. A szovjet propaganda Magyarországról 1945

Glavanovics Andrea: Tehetetlen szemlélők. Brit diplomáciai jelentések és a brit sajtó tudósításai Magyarországról 1945-ben

Baráth Magdolna: Nincs külön nemzeti út. Magyarország betagolása a szovjet rendszerbe

Erdmann Gyula: Szörnyű évek. A tulajdonos parasztság megtörése

Ujváry Gábor: Hóman Bálint rehabilitálása

Zinner Tibor: Az 1945-1950 közötti magyar népbíráskodásról

Bertényi Iván: A "Szálasi-címer"

Szende László: Egy hajdanvolt polihisztor. 200 éve született Rómer Flóris