2020/2-3. Ezer esztendő. Az Árpádoktól Kádárékig

795 Ft

30. évfordulós duplaszámunk szimpla áron

Tartalom

Engel Pál: A középkori magyar királyság intézménye. Interjú. Készítette: Rácz Árpád

Fügedi Erik: Társa az országnak. A királynéi hatalom a középkorban 

Kristó Gyula: Idegenek az Árpád-kori Magyarországon

Kubinyi András: Elkerülhető volt-e a középkori Magyar Királyság bukása? Alternatívák Mátyástól Mohácsig

Perjés Géza: Mohács és a török hódítás. A török hadsereg akciórádiusza

Benda Kálmán: Bocskai István, 1557–1606

Szakály Ferenc: Két elvesztegetett évtized. 1664–1683

Tóth István György: Magyaros viselet és nájmódi öltözködés a kora újkorban

Köpeczi Béla: Rákóczi a vizsgálóbíró előtt

Heckenast Gusztáv: Habsburg-védernyő alatt. Magyarország és a Habsburg Birodalom a 18. Században

Balázs Éva: A dinasztia és Magyarország. Egy régi vita margójára

Szabad György: A Szent Szövetség szorításában. Kiútkeresés egy modern Magyarország irányába

Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja

Katona Tamás: A Batthyány-kormány. Temetések és sírok 

Kosáry Domokos: Mozgástér és kényszerpálya 1867-ben

Katus László: Kőzápor és golyózápor. A csernovai sortűz, 1907

Hanák Péter: Elitképződés és társadalmi mobilitás a századforduló Magyarországán

Nagy Zsuzsa: Nyaraljon itthon! A Balaton meghódítása

Gergely Jenő: Horthy és Gömbös. A vezér és a fővezér

Tőkéczki László: A nemzeti elit megújítása. Klebeslberg Kuno, az építő

Litván György: Folytonosság és szakítás a Kádár-rendszerben

Szabó Miklós: A klasszikus kádárizmus 

Erdélyi Gabriella: Péter Katalin (1937–2020)