Tovább az oldalra

Ország

Churchill, Hitler és a "szükségtelen" háború

Eredeti ár 6.990 Ft - Eredeti ár 6.990 Ft
Eredeti ár 6.990 Ft
6.990 Ft
6.990 Ft - 6.990 Ft
Akciós ár 6.990 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza
Elérhetőség:
50+ raktáron, szállításra készen

Patrick J. Buchanan: Churchill, Hitler és a "szükségtelen" háború

Mi történt azokkal a nemzetekkel, amelyek egy évszázaddal ezelőtt még
uralták a világot?

Patrick J. Buchanan amellett érvel, hogy a brit államférfiak és főleg Winston Churchill hibái okozták a nyugat halálos sebeit:

  • az első hiba a brit belső kabinetnek az a titkos döntése volt 1906-ban, hogy német–francia háború esetén brit hadsereget küldenek át a La Manche csatornán, hogy beavatkozzon. Ha a német császár tudta volna, hogy a brit birodalom harcot vállal Franciaországért, határozottabban lépett volna fel, hogy megállítsa a háborúba sodródást 1914 júliusában.
  • a második hiba a bosszúállással terhes versailles-i békeszerződés volt, amely súlyosan megcsonkította Németországot, s németek millióit helyezte cseh és lengyel fennhatóság alá, megsértve a fegyverszüneti feltételeket és Woodrow Wilson 14 pontját.
  • a harmadik hiba az a brit döntés volt, hogy behódoltak az USA követelésének, és eltaszították maguktól a 20 éve hűséges japán szövetségest.
  • a negyedik baklövés az az 1935-ös döntés volt, hogy megbüntetik Itáliát etiópiai gyarmati háborújáért. London lerombolta Britannia, Franciaország és Olaszország stresai frontját, amelyet Mussolini kovácsolt össze Németország fékentartására, és Mussolinit belekergette Hitler karjaiba, akit valójában megvetett.
  • a legsúlyosabb hiba pedig az az 1939. március 31-i határozat volt, amely szerint a britek háborús garanciát nyújtottak a lengyel ezredesek rendszerének, amely szerepet vállalt Csehszlovákia feldarabolásában. Mindazonáltal Churchillnek abban biztosan igaza volt, hogy a háborút, amelybe beléptek, „szükségtelen” háborúnak kell nevezniük.

A szerző arra a manapság mindenkit foglalkoztató kérdésre keresi a választ, hogy vajon elkerülhető-e egy egész világot lángba borító háború, s történelmi analógiaként a 20. század két nagy háborúját, az I. és II. világháborút vizsgálja, amelyek – a szerző véleménye szerint – elkerülhetők lettek volna. De hogyan? Erre a kérdésre mint egy rejtvényfejtő bogozza ki a szálakat, s próbálja eközben a történelem útvesztőiben eligazítani az olvasót.

TARTALOM

Előszó 
Mi történt velünk? | 11

Bevezetés
A nyugat nagy polgárháborúja | 14

Az „elszigetelődési politika” | 22
A tegnap utolsó nyara | 44
„A bosszú mérgező szelleme” | 80
„Sok buta kis cirkáló” | 114
1935: A stresai front összeomlása | 132
1936: A Rajna-vidék | 160
1938: Anschluss | 178
München | 198
Végzetes baklövés | 228
Áprilisi bolondok | 258
„Egy szükségtelen háború” | 268
Szörnyű aratás | 284
Hitler ambíciói | 298
A század embere | 328
Amerika örökli a birodalmat | 382

Bibliográfia | 393
Névmutató | 400
Köszönetnyilvánítás | 407