Tovább az oldalra

Ország

Magyarország és Erdély

Eredeti ár 7.990 Ft - Eredeti ár 7.990 Ft
Eredeti ár 7.990 Ft
7.990 Ft
7.990 Ft - 7.990 Ft
Akciós ár 7.990 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza
Elérhetőség:
Csak 10 maradt!

Lassan kétszáz éve, hogy az angol John Paget Magyarország és Erdély című műve 1839-ben Londonban megjelent, de a mű teljes magyar kiadása mindmáig váratott magára. Az eddigi kiadások - főként politikai megfontolások miatt - csak hiányosan tolmácsolták Paget művét. Ezúttal az eddig magyarul meg nem jelent - tekintélyes terjedelmű - részek is olvashatók, immáron mindenfajta külső kényszer vagy szerkesztői (ön)cenzúra befolyása nélkül.

Valóságos időutazáson vesz részt, aki John Paget könyvét elolvassa. A szerző másfél évig tartó magyarországi és erdélyi utazásai során tapasztalt élményeinek ismertetése mellett behatóan elemzi az ország történelmi, társadalmi, politikai és gazdasági helyzetét. Paget kihagyott sorait olvasva nemcsak élővé válik előttünk a reformkor Magyarországa, nemcsak meglepő új ismeretekre teszünk szert általa, de kritikusabban szemléljük azokat a leegyszerűsítő narratívákat, amelyek a korszakról, a parasztságról és nemességről, elnyomásról és együttélésről, szabadságról és demokratikus hagyományokról a történeti köztudatunkban meggyökeresedtek. Paget könyve a 19. századi brit utazási irodalom legjelentősebb útikönyve a reformkori Magyarországról és Erdélyről, egyben gazdag kordokumentum a magyar történelem iránt érdeklődők számára.

Tartalom

Előszó | 9

Pozsony | 13
Az 1835-ös diéta | 31
Vágvölgy | 47
Vágvölgy | 64
Vágvölgy | 83
A magyar alsó- és felsőtábla szervezete | 104
A Duna Pozsonytól Pestig | 123
Gróf Széchenyi István | 134
Buda-Pest | 149
Füred és a Balaton | 166
Vidéki élet és a parasztság | 181
Selmecbánya és Magyarország bányái | 200
Besztercebányától Körmöcbányáig | 221
A magyar nemes | 248
Az Északi-Kárpátok | 261
A szepesi vártól Tokajig | 277
A puszta | 297
A vármegyék és az adózás | 323
A Dunán Pesttől Ó-Moldováig | 340
A Dunán Ó-Moldovától Orsováig | 359
A Bánság | 383
A Hátszeg völgye | 394
A Hátszeg völgye | 410
Útban Kolozsvár felé | 431
Erdélyi politikai élet | 449
Észak-Erdély | 464
Só- és aranybányák | 490
A székelyek és a székelyföld | 519
A szászok és a Szászföld | 542
Kolozsvár télen | 569
Téli utazás a pusztán | 594
Pesti farsang | 600
Pesttől Fiuméig | 628

Utószó | 659

Utószó a magyar kiadáshoz | 665