2013/7. Bethlen Gábor pró és kontra

695 Ft

Tartalom

Romsics Ignác: Bethlen Gábor pró és kontra - Erdély legdicsőbb fejedelme avagy a török Porta vazallusa?

Szőllősy Gábor: Kis magyar lótörténelem

Estók János: Széchenyi és a lódolga

Tarján M. Tamás: Sándor Móric - Az ördöglovas

Tarján M. Tamás: A Sándor-album

Marton Melinda: Csekonics József - A magyar lótenyésztés megalapozója

Ságvári György: Katonalovak - A lovas fegyvernem a Monarchiában