2013/2. különszám Mi történt Mohács Után?

695 Ft

Tartalom

Kubinyi András: Perszonáluniók a késő középkori Közép-Európában

Pálosfalvi Tamás: Az első Habsburgok a magyar trónon. Albert és V. László

Hahner Péter: V. Károly birodalma

Kovács Péter: Ferdinánd főherceg és Magyarország

Barta Gábor: A Sztambulba vezető út, 1526-1528. A török-magyar szövetség és előzményei

Oborni Teréz: Habsburg Ferdinánd harca a magyar trónért

Alfred Kohler: Habsburgok és a Magyar Királyság osztrák szemme

Ágoston Gábor: Vetélkedő birodalmak. Rivális ideológiák és propaganda a 16. század első felében

Oborni Teréz: Erdély sorsa. A bécsi udvar tervei Erdély visszaszerzésére, 1557-1564

Bessenyei József: Vajon kinek a pártján? A Habsburg-párti arisztokrácia kiformálódása

Pálffy Géza: A magyar nemesség I. Ferdinánd király bécsi udvarában

Nyulásziné Straub Éva: Címeradományozás I. Ferdinánd korában

Gecsényi Lajos: Kereskedelempolitika a Habsburg hatalomváltás évtizedeiben

Szakály Ferenc: Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában

Kenyeres István: A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja