2009/1-2. A magyar jobboldali hagyomány 1900-1945

895 Ft

Tartalom

Magyar jobboldali hagyomány

Romsics Ignác: Az európai és a magyar jobboldal alaptípusai

Ifj. Bertényi Iván: A századelő politikai irányzatai és Tisza István

Olasz Lajos: A kormányzói és a kormányzóhelyettesi jogkör

Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz

Püski Levente: Választási rendszer és parlamentarizmus

Ablonczy Balázs: Bethlen István és Teleki Pál konzervativizmusa / A jobboldaliság változatai

Spannenberger Norbert: A politikai katolicizmus

Békés Márton: A legitimizmus és a legitimisták

Vonyó József: Gömbös Gyula jobboldali radikalizmusa

Ungváry Krisztián: Szociálpolitika, modernitás és antiszemitizmus Imrédy Béla politikájában

Paksa Rudolf: Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as és 1940-es években

Kerepeszki Róbert: Turul

Ujváry Gábor: Kultúrfölény és nemzetnevelés / Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája

Romsics Gergely: Történetpolitikai gondolkodók

Zeidler Miklós: Trianon és a „magyar feltámadás” / Revíziós eszmék és tervek a két háború között

Egry Gábor: Erdély-képek és mítoszok / 1920–1940