2010/3. A magyar rendőrség története

645 Ft

Tartalom

Parádi József: A polgári magyar állam rendőrsége, 1867–1918

Parádi József: Rendőrség a Horthy-korban

Kozáry Andrea: Rendvédelem 1945 után

Magyarics Tamás: Feketeingesek Albionban. Oswald Mosley és a brit fasiszták

Boros Zsuzsanna: A francia szélsőjobb a két világháború között

Szilágyi Ágnes Judit: Kék ingesek Portugáliában, 1932–1934

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda. Codreanu és Sima legionáriusai

Miszler Tamás: Quisling

Hermann Róbert: Programvita és obszcenitás. Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején (avagy: mindig lehet lejjebb)