2011/2. Vörösterror - fehérterror

645 Ft

Tartalom

Romsics Ignác: A Tanácsköztársaság és a Duna-melléki "parasztforradalom"

Salamon Konrád: A vörösterror

Kerepeszki Róbert: Vörösterror a Tiszántúlon

Cseh Géza: Vörös és fehér terror Szolnokon

Krisch András: Ponzichter-tüntetés Sopronban 1919. április 3.

Nagy Sándor: Vörös megtorlás a fehér Budán

Konok Péter: Két terror Magyarországon, 1919-1920

Paksa Rudolf: A fehérterror "ideológiája". A szegedi gondolat

Magyarics Tamás: Nemes vagy naiv kísérlet? Alkoholtilalom az Egyesült Államokban

Gulyás László: A kisantant, 1920-1938

Réti György: Apponyi Geraldine Magyar királyné Albánia trónján