2011/9-10. Bethlen István

Elfogyott
995 Ft

Tartalom

Romsics Ignác: Bethlen István. Pályafordulók

Barta Róbert: Kétharmados túlsúly a törvényhozásban. Gróf Bethlen István kormánypártja. Az Egységes Párt

Püski Levente: Bethlen a Horthy-korszak képviselőválasztásain

Ormos Mária: Bethlen és a Duce. A magyar miniszterelnök találkozói Mussolinival

Romsics Ignác: A bethleni konszolidáció. Válság és válságkezelés az 1920-as években

Hermann Róbert: Egy mítosz születése. Áruló volt-e Görgei?

Hermann Róbert: Állami terror vagy megtorlás?

Kedves Gyula: Tábornokok ereklyéi. Relikviák az Aradi Golgotáról

Tóth Pál Péter: A magyarság népességfejlődésének főbb problémái

Stark Tamás: Magyarország II. világháborús embervesztesége

Lénárt András: Az 1956-os magyarországi elvándorlásról

Szabó A. Ferenc: A Ratkó-korszak mítosza

Katus László: A demográfiai átmenet

Sebők László: Magyarok a környező országokban

Szántay Antal: Az első magyarországi népszámlálás, 1784-85