2012/8. Horthy István élete és halála

645 Ft

Tartalom

Olasz Lajos: Egy torzón maradt életút. Horthy István

Magó Károly: Legenda és valóság. Horthy István főhadnagy halála. Egy repülőbaleset felülvizsgálata

Szerencsés Károly: Ingadozás nélkül? Mozgások a magyar kommunista vezérkarban 1945-1956

Romsics Ignác: A Kádár-korszak helye a 20. századi magyar történelemben

Rainer M. János: Párhuzamok és keresztezések. Nagy Imre és Kádár János

M. Kiss Sándor: KÁDÁR

Németh István: Az SS boszorkányai. Boszorkánykutatás és okkultizmus a Harmadik Birodalomban

Sipos Levente: Mérjünk azonos mércével!

Hajdu Tibor: Tanácsköztársaság, 1919. A Forradalmi Kormányzótanács személyi összetételéről

Jászi Oszkár: A proletárdiktatúra

Gonda László: Zsidók a polgári demokratikus forradalomban és a Tanácsköztársaságban

Erényi Tibor: Az 1918-19-es forradalmak