2012/9-10. Aktuális Horthy-kép - Trianon és holokauszt

995 Ft

Tartalom

Romsics Ignác: Huszadik századi traumáink. Trianon és a holokauszt

Barta Róbert: Reflexiók és önreflexiók. Horthy Miklós

Kerepeszki Róbert: A magyar-német viszony jellemzői és változásai a Horthy-korszak második felében

B. Stenge Csaba: A magyar légierő 1938-1945 között

Oláh András Pál: Amerikai légitámadások Magyarországon

Mohos Nándor: Nehézbombázók bevetésen. Az amerikai repülők egy tipikus napja

Romsics Ignác: Bethleni konszolidáció - Klebelsbergi kultúrpolitika

Makkai Béla: Klebelsberg nemzetpolitikai koncepciója a dualista korszakban

Ujváry Gábor: Klebelsberg kulturális külpolitikája

Kovács Dávid: Újkonzervativizmus és nemzetszemlélet: Klebelsberg neonacionalizmusa

Miklós Péter: Klebelsberg és a szegedi egyetem

Sarnyai Csaba Máté: Ki gyakorolja a főkegyúri jogot? Serédi Jusztinián prímási kinevezése

Tokéczki László: Tőkebefektetés - befektetés az emberi tőkébe

Udvarhelyi Nándor: Magyar szentek képtára a történelmi Magyarország északi kapujában

Bánkuti Gábor: A Rákosi-korszak kórrajza