2014/1. különszám Európa

695 Ft

Tartalom

Kosáry Domokos: Európa történeti modellje

Jakab Károly: Miféle Európa?

Németh István: Az európai egység eszméje

Ritoók Zsigmond: Európa és a klasszikus ókor

Katus László: Respublica Christiana. Európai közösség a középkorban

Engel Pál: Egység és megosztottság. Választóvonalak a késő középkori Európában

Sághy Marianne: A nemzeti monarchiák kialakulása

Sahin-Tóth Péter: A nagy terv. Sully terve Európa újjárendezésére

Romsics Ignác: Közép- és/vagy Kelet-Európa? Egy terminológiai vita nyomában

Pallai László: A Páneurópa-mozgalom. Az európai integráció korai képviselői: Coudenhove-Kalergi és Briand

Ormos Mária: A Briand-terv és Magyarország

Póczik Szilveszter: Hitler Európája. A nemzetiszocialista Európa-ideológia

Barta Róbert: Churchill és az Európai Egyesült Államok

Pallai László: Az Európai Unió "alapító atyái". Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak