2015/1. A nagy háború 1914–1918

695 Ft

Tartalom

John Lukacs: Magyar katasztrófa. Az első világháború

Gyurgyák János: A nagy háború. Dilemmák, ellentmondások, paradoxonok

Tomka Béla: Az első világháború. Egy korszak lezárása vagy új korszak kezdete?

Pollmann Ferenc: Haditechnika, stratégia, propaganda. A hadviselés átalakulása az első világháborúban

Polgár Balázs: A limanovai csata

Margittai Gábor: Szamár-sziget szellemkatonái. A nagy háború balkáni halálmarsa

Romsics Ignác: A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása

Szücs György: Képek előtt, képek mögött. A világháború és a képzőművészet

Róka Enikő: Művészek a háborúban

Gyáni Gábor: Az első világháború emlékezete

Bödők Gergely: Forradalmak és ellenforradalmak. Politikai erőszak az első világháború után

Erős Ferenc: Tramua és erőszak - szociálpszichológiai megközelítésben

Tomsics Emőke: A front fölött. Egy repülőszázad fényképei az első világháborúból

Pogány Ágnes: A nagy háború hosszú árnyéka. Az első világháború gazdasági következményei