2017/10. Forradalmak

695 Ft

Tartalom

Hahner Péter: Az angol forradalom

Hahner Péter: A francia forradalom

Hermann Róbert: 1848 – Forradalom és/vagy szabadságharc?

Hahner Péter: 1917. Forradalom vagy puccs? A bolsevik hatalomátvétel

Kolontári Attila: Bolsevik dilemmák

Révész Tamás: A Magyarországi Tanácsköztársaság kérdőjelei

Bödők Gergely: A nagy vörös május. A proletárdiktatúra erődemonstrációja

Németh István: Barna forradalom. Nemzetiszocializmus német földön

Hahner Péter: Hitler mint forradalmár?

Hahner Péter: Mi a forradalom?