2017/4. Mindszenty József történelmi szerepe

695 Ft

Tartalom

Balogh Margit: Küldetés. Mindszenty József történelmi szerepe

Gárdonyi Máté: A veszprémi püspök. Mindszenty József a királynék városában

Balogh Margit: A harc embere. Mindszenty József bíboros-érsek humanitárius küzdelmei

Somorjai Ádám: Az amerikai követségen és emigrációban. Mindszenty bíboros 1956. november 4. után

Vörös Géza: Az állambiztonság célkeresztjében. Mindszenty megfigyelési dossziéja

Kovács Gergely: „Szentnek kiáltjuk!” Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárása

Varga Kálmán: A máriabesnyői kapucinus közösség felszámolása, 1948–1951

Tabajdi Gábor: Kádár János és az egyházak

Kiss Réka: '56 után. Megtorlás a református egyházban

Mirák Katalin: Csengő egy pap kezében. Evangélikus adalékok a pártállami egyházpolitika természetrajzához

Szabó Csaba: Papgyilkosságok. Az egyházüldözés brutális oldala

Wirthné Diera Bernadett: A „Fekete Hollók” ügy. A Kádár-rendszer vélt vagy valós ellenfelei: a katolikus kisközösségek