Translation missing: hu.general.accessibility.skip_to_content

2018/2. különszám. Magyar bortörténelem

Translation missing: hu.product_price.price.original 1.250 Ft - Translation missing: hu.product_price.price.original 1.250 Ft
Translation missing: hu.product_price.price.original 1.250 Ft
1.250 Ft
1.250 Ft - 1.250 Ft
Translation missing: hu.product_price.price.current 1.250 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza

Tartalom

Csoma Zsigmond: Bor és bo­rá­szat a Kár­pát-me­den­cé­ben

Hevesi Attila: Borvidékeink természeti adottsága és hírneve

Bu­za Já­nos: A szerémségi bo­rok tö­rök ko­ri nyo­mai

Andrásfalvy Bertalan: Sző­lő és bor a Dél­ke­let-Du­nán­tú­lon

Pércsy András: A ne­mes­ség bor­fo­gyasz­tá­sa a tö­rök hó­dolt­ság ide­jén

Mezey Barna: Bor és jog. A bor­for­ga­lom jo­gi sza­bá­lyo­zá­sa a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon

Mód László – Simon András: A sző­lő­vé­dő­szen­tek tisz­te­le­te

Krisch András: A sop­ro­ni bor. A kékf­ran­kos legendája

Máté Andrea: A bikavér legendája

id. Heimann Zoltán: A kadarka és a kékfrankos

Ba­lázs Géza: A bor sze­mio­ti­ká­ja

H. Balázs Éva: Porto és Tokaj

Orosz Ist­ván: Bor­ter­me­lé­sünk a pol­gá­ri átala­ku­lás ko­rá­ban

Beck Tibor: A filoxéra pusztítása

Pálvölgyi Balázs: A fuch­sin­tól a ta­ma­rin­dig. Bor­ha­mi­sí­tás a bé­ke­idők­ben

Majdán János: El­fe­le­dett bor­vi­dé­kek a Kár­pát-me­den­cé­ben

Csoma Zsigmond: Er­dé­lyi ür­mö­sök és aszúk

Draveczky Balázs: Jó­kai Mór, a bo­rász

Draveczky Balázs: Krúdy Gyula a borról

Majdán János: Vasutak, restik és a bor

Draveczky Balázs: Fröccs­tör­té­ne­lem

Égető Melinda: Sző­lő- és bor­kul­tú­ra Ma­gyaror­szá­gon a fi­lo­xé­ra­vész­től a má­so­dik vi­lág­há­bo­rúig

Gál Ti­bor: A vi­lág négy bor­ég­tá­ja

Archív lapszámaink 2022. augusztus 29-től egységesen aktuális lapszámunk árán kaphatók, nem a megjelenés idején rájuk nyomtatott áron. Ez jelenleg szimpla számok esetén 1250 Ft, dupla számok esetén 1920 Ft. Mindenkori akcióink keretében adott kedvezményeinket ezekből az árakból számítjuk.