2019/9-10. Perek, bírák, bíróságok

1.250 Ft

Tartalom

A hónap témája: Perek, bírák, bíróságok

Mezey Barna: Bűn és büntetés

Tringli István: Bírósági szervezet a késő középkori Magyarországon

Mezey Barna: Werbőczy István, 1458–1542. A Tripartitum atyja

Homok-Nagy Mária: Hűtlenség, felségsértés, felségárulás

Oborni Teréz: Illésházy István megnótáztatása. Egy hírhedt hűtlenségi per története

Dominkovits Péter: Az úriszék. Egy rossz hírű bíráskodási intézmény a feudalizmus korából

Varga J. János: Seregszék, hadiszék. Katonai bíráskodás a hódoltság kori végvárakban

Balogh Judit: A városi bíráskodás 

Mezey Barna: A bírói hatalmi ág kialakulásának kezdetei. Az 1723-as bírósági reform

Balogh Elemér: Viva cremetur! A leghíresebb hazai boszorkányper, Szeged, 1728

Stipta István: Bírósági szervezet és ítélkezés 1848–1849-ben Magyarországon

Antal Tamás: Az esküdtbíráskodás Magyarországon

Megyeri-Pálffi Zoltán: Bíróságok a dualizmus kori Magyarországon. Igazságügyi paloták a polgári korban

Tóth J. Zoltán: Statárium, forradalmi törvényszék, népbíráskodás… Rendkívüli bíráskodás Magyarországon

Gali Máté: Károlyi Mihály hazaárulási pere

Drócsa Izabella: A politikai bűncselekmények és a rendtörvény. A kommunista mozgalmakkal szembeni büntetőperek a két világháború között

Veress Emőd: A jogegységesítés útvesztői. Polgári perjog Erdélyben 1928/1920 és 1945 között

Szerencsés Károly: A politikai érdek üti a jogi érvet. Az „igazságszolgáltatás” működése a második világháború utáni magyarországi demokráciakísérlet felszámolása idején

Horváth Attila: A bírósági szervezet Magyarországon a szovjet típusú diktatúra korában

Vekov Károly: Egy erdélyi mártír katolikus pap. A Szoboszlay-per

Révész Béla: Bíróságok a késő kádári években

Kahler Frigyes: Egy halálos ítélet. Mi az igazság Kristóf László ügyében?

Osztovits András: Európai bíróságok. Nemzetek feletti intézmények