2020/4. Kérészállamok

795 Ft

Tartalom

Ablonczy Balázs: Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái

Tóth Imre: Lajtabánság. Felkelőállam a nyugati végeken

Ordasi Ágnes: Fiume. Az impériumváltások évei

Hornyák Árpád: A Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14–21.

Fedinec Csilla – Szakál Imre: A Hucul Köztársaság

Végső István: A Kun Köztársaság. A redempciós mozgalom vadhajtása

Vörös Boldizsár: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Egy átmenetinek tervezett államalakulat

Zahorán Csaba: Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig 

Margittai Gábor: Elcsatolt arisztokrácia. Nagy-romániai reformok, avagy a háború folytatása más eszközökkel

B. Szabó János – Sudár Balázs – Varga Szabolcs: Földvártól Cseléig. Régi kérdések, új válaszok a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokban

Kovaliczky Gergely: Lovagkirályok alkonya. II. Lajos a mohácsi csatában

Bárány Attila: Az utolsó keresztes lovag. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban