2020/6-7. Trianon-trauma 1920-2020

1.250 Ft

Tartalom

Ablonczy Balázs: Száz év után. Magyar külpolitika és a békeszerződés következményei

Zeidler Miklós: A trianoni béke. Szerződés vagy diktátum?

Kubassek János: A vörös térkép

Zeidler Miklós: A békeszerződés aláírása

Ablonczy Balázs: Gyulafehérvár 1918. Erdély hajdani székvárosa és a román nemzetgyűlés

L. Balogh Béni: A Dnyesztertől a Tiszáig. Román célok a párizsi békekonferencián

Zahorán Csaba: Nagy-Románia születése 

Glant Tibor: Tudományos béke. Az amerikai béke-előkészületek és Magyarország

Korpás Árpád – Szarka László: Pressburg, Pozsony, Bratislava. A koronázóváros emlékezete

Révész Tamás: Előre a Szlovák Tanácsköztársaságért? A felvidéki hadjárat

Dévavári Zoltán: Délvidék elvesztése

Timár Gábor: A szerződéstől a határkövekig. A trianoni határok végleges vonalának kérdése          

Tomka Béla: Magyar  főnix? A gazdaság újraélesztésének adottságai Trianon után

Sebők László: Szétdarabolt vonzáskörzetek. A városhierarchia változásai