Tovább az oldalra

Ország

Az oszmán hódítás és Európa

Eredeti ár 6.990 Ft - Eredeti ár 6.990 Ft
Eredeti ár 6.990 Ft
6.990 Ft
6.990 Ft - 6.990 Ft
Akciós ár 6.990 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza
Elérhetőség:
50+ raktáron, szállításra készen

 Ágoston Gábor: Az oszmán hódítás és Európa

Hunyadi János nándorfehérvári diadala, a mohácsi katasztrófa, Buda török kézre kerülése és a másfél száz éves török uralom vagy az Erdélyi Fejedelemség története a magyar olvasók számára jól ismertek. Ezek az események azonban részei voltak az Oszmán Birodalom európai és közel-keleti hódításainak, valamint a terjeszkedés során kialakult birodalmi vetélkedésnek és diplomáciai sakkjátszmáknak, amelyek jelentőségüket tekintve a hidegháború korszakának amerikai-szovjet rivalizálásához hasonlíthatók. 

Ágoston Gábor monumentális munkája az oszmán hódítás ezen tágabb összefüggéseit vizsgálja, bemutatva az Oszmán Birodalomnak Európa és a Közel-Kelet történetében játszott, meghatározó szerepét.

TARTALOM

Előszó - 11

I. RÉSZ: FELEMELKEDÉS

1 | Az első oszmánok - 24
A törökök és a bizánci világ - 25
Szent harcosok és határbégek - 27
Történelmi eshetőség és véletlenek - 30
Anyagi jutalom és vallási legitimáció - 32
A Balkán-félsziget geopolitikája - 34
A nikápolyi keresztes hadjárat - 37

2 | Vereség és megújulás - 40
Timur és az ankarai vereség - 41
A hatalom tartópillérei: timár birtokok és a szandzsákok - 45
A hatalom tartópillérei: a gyermekadó és az állandó hadsereg - 46
A hódítás stratégiái - 50
Az oszmán előrenyomulás megállítása: Zsigmond király ütközőállamai - 55
A dunai határvédelem - 61
A Habsburg-Jagelló rivalizálás - 63
Európa utolsó támadó keresztes hadjárata: az 1444. évi várnai csata - 65
Íjak, tűzfegyverek és katonai akkulturáció - 67

3 | Konstantinápoly - 72
Konstantinápoly meghódítása - 73
Az egyetemes uralom igénye - 77
A birodalom új fővárosa - 79
Új vezérek garnitúrája - 80
A hadsereg irányítása - 85
Az új palota és a birodalmi tanács - 87
Az oszmán Konstantinápoly és Európa - 89

4 | Hódítások - 96
1456, Nándorfehérvár: európai keresztes hadjárat - oszmán vereség - 97
A belső harcok kihasználása: Moreától a Krímig -  99
Oszmán fenyegetés és dinasztikus rivalizálás Közép-Európában - 104
Kihívás keleten: Az Akkojunluk és a szafavidák - 109
A Mameluk Szultanátus elfoglalása - 117
Az elszalasztott lehetőség: az Indiai-óceán - 120
Európai visszhangok és oszmán tengeri előkészületek - 123
Az erőegyensúly változása a Duna mentén - 129
Jegyzetek - 133

II. RÉSZ: BIRODALMAK CSATÁJA

5 | Szulejmán Magyarországon - 146
Szulejmán és a dunai védelmi vonal összeomlása - 147
Mohács - 153
A „legnagyszerűbb győzelem"? - 159
Vitatott trónra lépések - 160
Kárelhárítás - 165

6 | Birodalmi vetélkedések - 172
Az oszmán-Habsburg versengés - 173
Hajsza az univerzális monarchiáért - 179
Reálpolitika és Magyarország felosztása - 181
Oszmán-szafavida küzdelem a főhatalomért - 189
Gondok Erdélyben - 192
Halál Szigetvár alatt - 198

7 | Túlterjeszkedés - 202
A Vörös-tenger és az Indiai-óceán - 203
A Moszkvai Nagyfejedelemség és az oszmánok - 208
Ciprus és a lepantói ütközet - 212
Lepanto után - 214
Kisebb háborúk: A boszniai-horvát határvidék - 217
A tizenöt éves háború - 220
Vereség és konszolidáció: A szafavida határvidék - 226
Jegyzetek - 228

III. RÉSZ: A BIRODALOM KÖTŐSZÖVETE

8 | Erőforrások és katonai hatalom - 242
A birodalmak, határvidékek és erőforrások feltérképezése - 244
Az oszmán haderő - 249
Az oszmán tengeri haderő - 257
A hadügyi forradalom és az oszmánok - 261
A Habsburgok katonai kötelezettsége és a határvédelem - 268

9 | Katonai átalakulások - 274
Habsburg katonai pénzügyek és a rendek - 278
Az oszmán hadsereg létszámának növekedése - 282
A tartományi haderő és a kapu halki felemelkedése - 289
Oszmán katonai pénzügy - 292

10 | Jogi hadviselés és diplomácia - 298
Versengő címek és igények a szuverenitásra - 299
Az oszmán jogi hadviselés eszközei: fegyverszünetek és békeszerződések - 303
A rövid fegyverszünetektől az örök békéig - 306
Alkalmi követségek és állandó követek - 310
Nyelv és diplomácia - 317

11 | Követségek, dragománok és hírszerzés - 324
A konstantinápolyi európai követségek mint a kémkedés központjai - 325
Követségi dragománok és a hírszerzés - 332
A Porta dragománjai és a hírszerzés - 338
Többes ügynökök - 343
Oszmán információszerzés - 345
A végvidékek hírszerzése - 347
Jegyzetek - 354

IV. RÉSZ: VÉGVIDÉKEK ÉS VÉG NÉLKÜLI HÁBORÚK

12 | Határok és végvidékek - 368
Felmérések és szuverenitás - 369
Határmegállapítások - 373
Földrajzi adottságok és határvédelem - 380
Határtartományok és igazgatási stratégiák - 383

13 | Az iszlám vitatott védőbástyája - 388
Erődítések és helyőrségek - 389
A végek őrzői - 397
A védelem ára - 402
Kondomínium és a szuverenitás földrajza - 406

14 | Vég nélküli háborúk - 412
Háború Velencével: Kréta és Dalmácia - 413
Erdély és lázadó fejedelmei - 418
A vazallusok megregulázása és az északi határok megszilárdítása - 423
Habsburg-oszmán háborúk - 428
Az utolsó hódítások: Kandia és Kamieniec - 432
Bécs ostroma - 435
A Szent Liga elleni háborúk - 438
Jegyzetek - 449

Epilógus - 449

Köszönetnyilvánítás - 465

Kronológia - 469

Bibliográfia - 475

Névmutató - 475