Translation missing: hu.general.accessibility.skip_to_content

Magyarország és Erdély

Translation missing: hu.product_price.price.original 7.990 Ft - Translation missing: hu.product_price.price.original 7.990 Ft
Translation missing: hu.product_price.price.original 7.990 Ft
7.990 Ft
7.990 Ft - 7.990 Ft
Translation missing: hu.product_price.price.current 7.990 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza

Lassan kétszáz éve, hogy az angol John Paget Magyarország és Erdély című műve 1839-ben Londonban megjelent, de a mű teljes magyar kiadása mindmáig váratott magára. Az eddigi kiadások - főként politikai megfontolások miatt - csak hiányosan tolmácsolták Paget művét. Ezúttal az eddig magyarul meg nem jelent - tekintélyes terjedelmű - részek is olvashatók, immáron mindenfajta külső kényszer vagy szerkesztői (ön)cenzúra befolyása nélkül.

Valóságos időutazáson vesz részt, aki John Paget könyvét elolvassa. A szerző másfél évig tartó magyarországi és erdélyi utazásai során tapasztalt élményeinek ismertetése mellett behatóan elemzi az ország történelmi, társadalmi, politikai és gazdasági helyzetét. Paget kihagyott sorait olvasva nemcsak élővé válik előttünk a reformkor Magyarországa, nemcsak meglepő új ismeretekre teszünk szert általa, de kritikusabban szemléljük azokat a leegyszerűsítő narratívákat, amelyek a korszakról, a parasztságról és nemességről, elnyomásról és együttélésről, szabadságról és demokratikus hagyományokról a történeti köztudatunkban meggyökeresedtek. Paget könyve a 19. századi brit utazási irodalom legjelentősebb útikönyve a reformkori Magyarországról és Erdélyről, egyben gazdag kordokumentum a magyar történelem iránt érdeklődők számára.

Tartalom

Előszó | 9

Első fejezet: Pozsony | 13
Második fejezet: Az 1835-ös diéta | 31
Harmadik fejezet: Vágvölgy | 47
Negyedik fejezet: Vágvölgy | 64
Ötödik fejezet: Vágvölgy | 83
Hatodik fejezet: A magyar alsó- és felsőtábla szervezete | 104
Hetedik fejezet: A Duna Pozsonytól Pestig | 123
Nyolcadik fejezet: Gróf Széchenyi István | 134
Kilencedik fejezet: Buda-Pest | 149
Tizedik fejezet: Füred és a Balaton | 166
Tizenegyedik fejezet: Vidéki élet és a parasztság | 181
Tizenkettedik fejezet: Selmecbánya és Magyarország bányái | 200
Tizenharmadik fejezet: Besztercebányától Körmöcbányáig | 221
Tizennegyedik fejezet: A magyar nemes | 248
Tizenötödik fejezet: Az Északi-Kárpátok | 261
Tizenhatodik fejezet: A szepesi vártól Tokajig | 277
Tizenhetedik fejezet: A puszta | 297
Tizennyolcadik fejezet: A vármegyék és az adózás | 323
Tizenkilencedik fejezet: A Dunán Pesttől Ó-Moldováig | 340
Huszadik fejezet: A Dunán Ó-Moldovától Orsováig | 359
Huszonegyedik fejezet: A Bánság | 383
Huszonkettedik fejezet: A Hátszeg völgye | 394
Huszonharmadik fejezet: A Hátszeg völgye | 410
Huszonnegyedik fejezet: Útban Kolozsvár felé | 431
Huszonötödik fejezet: Erdélyi politikai élet | 449
Huszonhatodik fejezet: Észak-Erdély | 464
Huszonhetedik fejezet: Só- és aranybányák | 490
Huszonnyolcadik fejezet: A székelyek és a székelyföld | 519
Huszonkilencedik fejezet: A szászok és a Szászföld | 542
Harmincadik fejezet: Kolozsvár télen | 569
Harmincegyedik fejezet: Téli utazás a pusztán | 594
Harminckettedik fejezet: Pesti farsang | 600
Harmincharmadik fejezet: Pesttől Fiuméig | 628

Utószó | 659

Utószó a magyar kiadáshoz | 665