Tovább az oldalra
🎄 A Rubicon karácsonyi ajánlatai már elérhetők | A részletekért kattintson ide!
🎄 A Rubicon karácsonyi ajánlatai már elérhetők | A részletekért kattintson ide!

Ország

Olaszország története

Eredeti ár 7.990 Ft - Eredeti ár 7.990 Ft
Eredeti ár 7.990 Ft
7.990 Ft
7.990 Ft - 7.990 Ft
Akciós ár 7.990 Ft
az ÁFA értékét tartalmazza
Elérhetőség:
50+ raktáron, szállításra készen

Itália évezredeken keresztül központi szerepet játszott az európai civilizáció alakulásában. A Római Birodalom örökítette tovább az antik civilizáció hagyományait Európának, s napjainkig érzékelhető hatást gyakorol a nyugati világ politikai fejlődésére, a kultúrára, a vallásra és a művészetekre, a római jog pedig máig a modern európai jog alapját képezi. A birodalom hivatalos nyelve, a latin köznyelvi változatából alakultak ki az újlatin nyelvek.

Az ókori Róma egyetemes szerepét a középkorban a „második Róma”, a pápaság vette át. Róma az egész keresztény világ számára kiemelt zarándokhely, megkerülhetetlen vonatkoztatási pont lett. A középkor második felében Itália a kereskedők hazája volt, akik vállalkozó szellemüknek és felhalmozott vagyonuknak köszönhetően uralták szinte az egész nyugati világot.

Itáliában született meg az európai kultúra egyik csúcspontja, a humanizmus és a reneszánsz. Jóllehet a félszigeten a Nyugatrómai Birodalom bukása óta nem formálódott ki egységes állam, egyfajta olasz nemzet mint nyelvi, kulturális és vallási közösség már a városállamok kora óta létezett.

A 19. században egységesülő Olaszországnak azonban még meg kellett találnia a helyét a modern Európában, ami számtalan megrázkódtatás (kivándorlás, kudarcos gyarmatosítás, fasiszta diktatúra, háborús vereség) után a 20. század máso­dik felében sikerült végérvényesen. Olaszország ma az egyik legkedveltebb ország a külföldiek szemében egyedi atmoszférájának, páratlan természeti szépségének, utolérhetetlen művészetének, gazdag kultúrájának és nem utolsósorban népszerű konyhájának köszönhetően.

Mit adott nekünk Róma? Mit adott nekünk Itália? S mit adtak nekünk az olaszok?  

Tartalom


Előszó 9
Bevezetés 15

Az ősi Itália 19
Földrajzi adottságok 21
Az őskőkortól a vaskorszakig 22
Az etruszkok 26
Dél-Itália és Szicília görög gyarmatosítása 29
Róma korai története: a királyság kora és a köztársaság kezdetei 32

Itália római uralom alatt 37
A köztársaságkor 38
A császárkor 47

Itália a középkorban 59
Odoaker uralma 61
A gót királyság 63
Itália bizánci uralom alatt 70
A longobárd királyság Itáliában 72
A longobárdok, a pápa és a frankok 80
Az Itáliai Királyság a Karoling-korszakban 84
Az egyház és a szerzetesség a kora középkori Itáliában 88
A független Itáliai Királyság 91
Az Itáliai Királyság és a Pápai Állam a 10. század közepétől
a 12. század elejéig 95
Bizánciak, longobárdok, arabok: Dél-Itália a 9–11. században 100
A normannok Dél-Itáliában 103
A városok újjászületése 105
A Comune 108
A tengeri köztársaságok: Amalfi, Pisa, Genova és Velence 119
Az eretnekmozgalmak és a kolduló rendek 126
A 14. századi válság 129
A Signoriák kialakulása 134
Milánó: a della Torréktól a Viscontikig 136
Firenze felemelkedése 140
Róma és a Pápai Állam a 14. században 143
Staufok, Anjouk és Aragónok Dél-Itáliában 146
A lodi béke és a Lega italica: a politikai egyensúly korszaka 151

Itália a modern korban 167
Az itáliai háborúk 169
Az első itáliai háború: VIII. Károly hadjárata 169
Savonarola uralma Firenzében 174
A második itáliai háború: XII. Lajos hadjáratai 177
A Cambrai-i Liga háborúi 180
A Valois–Habsburg-háborúk 182
Itália a spanyol uralom időszakában 189
A „pax hispanica” 189
A közép-itáliai államok 195
A független államok 206
Gazdaság és társadalom a 16–17. században 215
Felkelések 223
A spanyol évszázadok mérlege 226

Itália a 18. században 229
A spanyol uralomtól az osztrák befolyásig 231
Lombardia 235
Szárd Királyság 237
Velencei Köztársaság 239
Genovai Köztársaság 241
Párma–Piacenzai Hercegség és Modenai Hercegség 242
Toszkán Nagyhercegség 243
Egyházi Állam 245
Nápolyi Királyság és Szicíliai Királyság 247
Széttagoltság és elmaradottság 252

A Risorgimento 255
A francia forradalom hatása Itáliában (1789–1799) 257
A hazafias-jakobinus mozgalom kialakulása (1789–1796) 257
A triennio (1796–1799) 259
A napóleoni korszak (1800–1815) 275
Az Olasz Köztársaság és az Olasz Királyság 277
A Nápolyi Királyság 281
A Francia Birodalomhoz csatolt területek 284
Szardínia és Szicília 285
A napóleoni rendszer bukása Itáliában 288
A restauráció 291
A bécsi kongresszus 291
Az itáliai államok 294
A francia örökség 297
Az első forradalmi kísérletek 300
Titkos társaságok 300
Az 1820–1821-es felkelések Dél- és Észak-Itáliában 301
Az 1831. évi felkelés Közép-Itáliában 304
Demokraták és mérsékeltek 307
Mazzini és az Ifjú Itália 307
A mérsékeltek hazafiassága 310
Gioberti és Balbo 313
Gazdaság ás társadalom 320
Agrárpolitika 320
Kereskedelem és ipar 322
Társadalmi változások 325
A Risorgimento forradalma: 1848–1849 330
A „hosszú 1847” 330
Az alkotmányok hónapjai 340
Forradalmak és háború 344
A demokratákon a sor 350
1848–1849 tanulságai 353
Piemont és Cavour 356
A második restauráció 356
Az alkotmányos Piemont 357
Cavour és a belpolitika 359
Cavour és a külpolitika 363
Olaszország egyesítése 367
A második függetlenségi háború 367
Közép-Itália 369
Garibaldi és a Dél 372
A Rubicon átlépése 379

A liberális Olaszország 383
A történelmi jobboldal kormányzása (1861–1876) 385
Az egyesítés kiteljesítése: Veneto és Róma 386
„Piemontizálás” 390
Az egyesített Olaszország gazdasága és társadalma 393
A brigantaggio és a déli kérdés 400
A történelmi baloldal kormányzása (1876–1887) 406
Reformok és gazdaságpolitika 408
A modernizáció eredményei és nehézségei 410
Külpolitika és az olasz gyarmatosítás kezdetei 412
A Crispi-korszak (1887–1896) 415
Crispi első miniszterelnöksége 416
Szocialisták és katolikusok 417
Intermezzo: Di Rudinì és Giolitti rövid kormányzása 419
Crispi második miniszterelnöksége 422
A századvégi válság (1896–1900) 425
A Giolitti-korszak (1901–1914) 427
Ipari fejlődés és átalakuló társadalom 430
Külpolitika és a líbiai háború 435
Olaszország a Nagy Háborúban 438

A fasiszta Olaszország 443
A háború utáni válság 445
Mussolini és a fasizmus kezdetei 451
A fasizmus hatalomra tör 455
A fasiszta diktatúra kiépítése 461
A totalitárius fasiszta állam 467
Gazdaság, társadalom, kultúra 476
A fasiszta Olaszország külpolitikája 486
Állami antiszemitizmus 495
Olaszország a II. világháborúban 500

A köztársasági Olaszország 513
Olaszország 1945-ben: a II. világháború mérlege 515
A köztársaság születése (1946–1948) 517
A centrizmus másfél évtizede és a „gazdasági csoda” (1948–1963) 525
A balközép kormányzás időszaka: reformok, lázadás,
„történelmi kompromisszum” (1963–1976) 529
Terrorizmus, gazdasági fellendülés, korrupció, maffia (1976–1987) 536
A politikai rendszer összeomlása (1987–1994) 542
A „második köztársaság” felé (1994–2001) 546
Olaszország a 21. században (2001–2022) 552

Minden út Rómába vezet 569

Jegyzetek 574

Térképek 577

Adattár 593
Kronológia 595
Glosszárium 603
Uralkodók, államfők, miniszterelnökök 627
Bibliográfia 637
Névmutató 641

Értékelések

1 értékelés alapján Értékelem »